KOŁO PLASTYCZNE MAŁY ARTYSTA 2023/2024

Program przewidziany jest dla uczniów klas 1-3 uzdolnionych plastycznie, aby rozwijać ich umiejętności manualne oraz inwencję twórczą poprzez różnorodne techniki pracy. Zajęcia dostosowane są także dla uczniów, którzy nie wykazują zdolności plastycznych, jednak chętnie podejmują działania tego typu.

CELE OGÓLNE:

- wyrabianie u dzieci zainteresowań plastycznych poprzez działalność manualną,

- kształtowanie zdolności plastycznych,

- zapoznanie z nowymi technikami plastycznymi,

- rozwijanie inwencji twórczej dzieci,

- zachęcenie dzieci mniej uzdolnionych plastycznie do podejmowania działań na miarę swoich możliwości,


CELE SZCZEGÓŁOWE:

- wdrażanie dzieci do systematycznego udziału w zajęciach kółka,

- kształtowanie umiejętności pracy w grupie, podział obowiązków, zgodna współpraca oparta na zawartych wcześniej umowach,

- doskonalenie umiejętności zorganizowania swojego miejsca pracy oraz porządkowanie po skończonych zajęciach,

- wyrabianie umiejętności prawidłowego posługiwania się różnymi narzędziami niezbędnymi na zajęciach plastycznych,

- poznanie i utrwalenie oraz odróżnianie kolorów i barw,

- wdrażanie do wykorzystania całej powierzchni kartki, właściwe jej zagospodarowanie,

- zwrócenie uwagi uczniów na istotę proporcji i wielkości w pracy plastycznej,

- właściwe przedstawianie postaci ludzkiej,

- wdrażanie uczniów do wykonywania prac na różnych formatach kartki,

- obcowanie z twórczością znanych malarzy poprzez pokaz reprodukcji,

- kształcenie umiejętności zobrazowania muzyki,

- zachęcenie do brania udziału w konkursach plastycznych,

- zorganizowanie wystawy prac dziecięcych oraz aukcji przygotowanych prac (kiermasze świąteczne).

Nasze działania:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Miły Gościu, miło nam będzie, jeśli zostawisz komentarz. Pamiętaj, aby się podpisać.